A niche for stem cells and stem cell niches

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

+84-903870153

 

             CÂU LẠC BỘ TẾ BÀO GỐC 

 

 

 

 Tổ chức thành viên

Thành viên của VNSCN được tính theo năm. Tất cả thành viên sẽ được liệt kê theo năm.

Truy cập

Cá nhân thành viên

Thành viên của VNSCN được tính theo năm. Tất cả thành viên sẽ được liệt kê theo năm

Truy cập

Thành viên đang chờ xét

Thành viên của VNSCN được tính theo năm. Tất cả thành viên sẽ được liệt kê theo năm

Truy cập

Đăng nhập (chỉ dành cho thành viên)

TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CỦA STEM CELL CLUB (SCC)

 

Làm sao để trở thành thành viên của SCC? 

 

Đọc thêm

QUYỀN LỢI CỦA THÀNH VIÊN

MIỄN PHÍ THÔNG TIN 

BẠN ĐƯỢC NHẬN MIỄN PHÍ THÔNG TIN VỀ HIỆN TRẠNG NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG TẾ BÀO GỐC Ở VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI; VỚI CÁC BÁO CÁO PHÂN TÍCH HÀNG ĐẦU BẰNG TIẾNG VIỆT

Đọc thêm

GIẢM PHÍ 

GIẢM 50% PHÍ ĐĂNG BÀI TRÊN TẠP CHÍ BIOMEDICAL RESEARCH AND THERAPY; 30% PHÍ THAM GIA CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, WEBINAR, 20% KHOÁ HỌC TẾ BÀO GỐC DO VNSCN TỔ CHỨC VÀ LIÊN KẾT

Đọc thêm

SCI AWARD

CHỈ THÀNH VIÊN CỦA SCC & VNSCN ĐƯỢC THAM GIA XÉT VÀ CHỌN GIẢI THƯỞNG SCI AWARD. GIẢI THƯỞNG TÔN VINH CHO CÁ NHÂN CÓ CỐNG HIẾN CHO TẾ BÀO GỐC VIỆT NAM

Đọc thêm

TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN

ĐÓNG PHÍ HÀNG NĂM

Để duy trì hoạt động của SCC cũng như VNSCN tổ chức nhiều hoạt động mang lại lợi ích cho thành viên, ngoài được tài trợ từ các tổ chức, cơ quan; thành viên của SCC, VNSCN sẽ đóng phí hàng năm với mức tối thiểu. SCC sẽ miễn phí 100% phí thường niên cho các thành viên tham gia vào một số sự kiện do Viện Tế bào gốc tổ chức

Đọc thêm

KHẢO SÁT ONLINE

Nhằm nắm bắt tình hình chung của hoạt động tế bào gốc ở Việt Nam, VNSCN thường xuyên tổ chức các đợt khảo sát trực tuyến nhằm có thông tin phục vụ cho quy hoạch nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu

 

 

Đọc thêm

HOẠT ĐỘNG OFFLINE

Thành viên sẽ tham gia các hoạt động offline của VNSCN như workshop, hội nghị, hội thảo, tập huấn kĩ thuật. VNSCN sẽ thường xuyên tổ chức các lớp học lí thuyết và thực hành cho thành viên

 

 

Đọc thêm